Informator

Zdrowie

Turystom wyjeżdżającym do Czech zaleca się wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc medyczna, nawet podczas wypadku, jest płatna. Co prawda obywatele Unii Europejskiej mają zagwarantowaną darmową opiekę zdrowotną, ale trzeba mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - ubezpieczenie to jest jednak mocno ograniczone.

W przypadku lekkiej niedyspozycji można udać się do apteki - lékárna.

Numer telefonu na pogotowie ratunkowe to: 155.